La definició bàsica dels cotxes elèctrics es que son uns vehicles impulsats per un motor elèctric. Es tracta d’una definició tant bàsica i evident que ens deixa igual com al principi, i per tant ens cal molta més informació sobre les prestacions, la recàrrega, les ajudes, i tot el que envolta la mobilitat dels cotxes elèctrics.